Who's Online

Trang web hiện có:
42 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

1026286
Trong ngày
Tổng cộng
42
1026286

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Tranh chấp sau khi mua được tài sản đấu giá?

Hỏi: anh Nam là người mua trúng đấu giá tài sản là một căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng. Công ty bán đấu giá tài sản đã lập biên bản đấu giá thành, Chấp hành viên, Đấu giá viên, Công chứng viên và anh Nam đã ký biên bản. Đồng thời, anh Nam đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp tiền mua trúng đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Tuy nhiên sau đó lại có phát sinh việc tranh chấp của chị Hoài, về quyền sở hữu tài sản đối với căn nhà trên. Vậy theo quy định của pháp luật, căn nhà bán đấu giá trên sẽ thuộc về ai?

Đáp: Theo khoản 2 Điều 7 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định như sau:

“Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình”.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, đối chiếu với tình huống đưa ra, dù sau đó chị Hoài xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản trong cuộc đấu giá là căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình là anh Nam.

Share

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat