Who's Online

Trang web hiện có:
167 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

1227303
Trong ngày
Tổng cộng
693
1227303

Nguyễn Văn Sĩ

Chức vụ: CTHĐQT - Giám Đốc. Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 728/TPĐGCCHN ngày 28/12/2012

Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản. Trước khi trở thành ban lãnh đạo công ty Ông đã tham gia công tác trong nhiều tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Ngoài ra Ông còn am hiểu rất rõ thị trường bất động sản và tham gia điều hành các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn thành phố.

Ông đã được Bộ Tư Pháp cấp chứng chỉ đào tạo Luật Sư, Công Chứng và Thừa phát lại

Xem tiếp...

Bà: Nguyễn Thị Hoàng Phượng

Chức vụ: Phó Giám Đốc. Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 857/TPĐGCCHN ngày 10/02/2014

Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá và Xử lý nợ xấu cho nhiều ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bà đang phụ trách và chỉ đạo nghiệp vụ trong hoạt động đấu giá của công ty.

Xem tiếp...

Ông: Nguyễn Đăng Tư

Chức vụ: Đấu giá viên. Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1118/TP/ĐG-CCHN ngày 20/4/2015.

Ông có nhiều năm kinh nghiệp trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Điều hành rất nhiều phiên đấu giá tiêu biểu của công ty. Ông đã từng làm việc tại các văn phòng luật sư, tham gia nhiều trong hoạt động tố tụng và tư vấn pháp luật.

Xem tiếp...

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat