Who's Online

Trang web hiện có:
157 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

1292640
Trong ngày
Tổng cộng
630
1292640

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

PHIÊN ĐẤU GIÁ

Theo kế hoạch đã thông báo, sau thời điểm kết thúc đăng ký tham gia đấu giá. Buổi đấu giá tài sản sẽ được tổ chức.

 

Người đăng ký tham gia đấu giá phải có mặt đúng giờ tại địa điểm tổ chức bán đấu giá, tránh trường hợp quên không tham dự. Chúng tôi khuyến khích Người đăng ký tham gia đấu giá có mặt tại phòng đấu giá trước 15 phút để làm thủ tục tham gia đấu giá.

Khi đến tham gia cuộc đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá mang theo bản chính CMND, Thư mời tham gia đấu giá, Biên lai nộp tiền đặt trước để làm thủ tục vào phòng đấu giá. Trong trường hợp ủy quyền phải kèm thêm giấy ủy quyền hợp lệ, và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

Phiên đấu giá thông thường được tổ chức theo 02 hình thức đấu giá : Đấu trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu. Quy chế đấu giá quy định rõ hình thức đấu giá, bước giá, cách thức đấu giá của từng tài sản bán đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá nắm kỹ để tham gia. Người đăng ký tham gia đấu giá có thể yêu cầu hướng dẫn thêm trong thời gian đăng ký .

Giá trả giá cao nhất ở vòng cuối cùng là giá bán tài sản, người trả giá cao nhất là người mua được tài sản bán đấu giá.

Các bên tham gia thực hiện các thủ tục mua bán, nghĩa vụ pháp lý, tài chính theo quy chế đấu giá.

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá cùng ký biên bản bán đấu giá với các bên liên quan.

Người không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả tiền đặt trước, tiền đặt trước hoàn trả không có lãi suất.

Trân trọng cảm ơn!

Share

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat