Who's Online

Trang web hiện có:
678 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

1026929
Trong ngày
Tổng cộng
685
1026929

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chưa thiết đặt hình ảnh

QSDĐ thuộc thửa 189, tbđ 09, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM

Giá khởi điểm: 5.957.732.326 đồng

Ngày đấu giá: 30/3/2017

Mã tài sản: HCM3616
1-4w.gif

Chi tiết

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tài sản bán đấu giá

Quyền sử dụng đất thuộc thửa 189, tờ bản đồ 09, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM

2.Nguồn gốc tài sản:

Tài sản được bán để đảm bảo thi hành án.

3. Giá khởi điểm

5.957.732.326 đồng (Năm tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi hai nghìn, ba trăm hai mươi sáu đồng).

4. Tiền đặt trước

15% so với giá khởi điểm. Nộp vào tài khoản của Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang.

5. Phí tham gia đấu giá

500.000 đồng

6. Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức đấu giá

- Ngày bắt đầu bán hồ sơ, nhận đăng ký và đóng tiền đặt trước từ ngày 14/02/2017 đến 11h00 ngày 16/3/2017.

- Xem tài sản từ ngày 14/02/2017 đến trước ngày tổ chức đấu giá 02 ngày.

- Tổ chức đấu giá lúc 9h00 ngày 30/3/2017.

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: 21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

7. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản

Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp đủ tiền trúng đấu giá (Sau khi trừ đi số tiền đặt trước đã nộp) vào tài khoản của Chi cục thi hành án huyện Củ Chi.

8. Địa chỉ liên hệ

21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 39100057   Fax: 08 39104455

* Lưu ý: 

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ số tiền phải thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá. Mức phí tổn do các bên tự thoả thuận. Nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat